think tank

think tank
think tank /tinkˈtɛnk, ingl. ˈθɪŋ(k)t()/k/
[loc. ingl., propr. «serbatoio (tank) di pensatori (dal v. to think «pensare»)»]
loc. sost. m. inv.
task force (ingl.), unità di crisi.

Sinonimi e Contrari. Terza edizione. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Think-tank — Pour les articles homonymes, voir Think tank (homonymie). Un think tank est une institution de droit privé, regroupant des experts, plus ou moins spécialisés, émettant des idées dans le domaine des sciences sociales disposant d une capacité d… …   Wikipédia en Français

  • Think Tank — Pour les articles homonymes, voir Think tank (homonymie). Think Tank Album par Blur Sortie Le 5 mai 2003 Enre …   Wikipédia en Français

  • think tank — Bendroji  informacija Rūšis: naujai skolinta citata Rašybos variantai:think tank. Kilmė: anglų, think tank, think tank. Pateikta: 2011 11 24. Atnaujinta: 2014 01 31. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: tarpdalykinius tyrimus atliekanti ekspertų… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • Think-Tank — Think|tank, Think Tank [ θɪŋktæŋk], der; s, s [engl. think tank, ↑ Denkfabrik]: Denkfabrik. * * * Think|tank, (auch:) Think Tank [ θɪŋktæŋk] der; s, s [engl. think tank, ↑Denkfabrik]: Denkfabrik: Wer solche Umfragen in Verbindung mit einer… …   Universal-Lexikon

  • think tank — UK US noun [C] ► a group of experts who are brought together to develop ideas and give advice on a particular subject: corporate/economic/political think tank »Investor confidence in Japan dropped to its lowest level in 16 months, according to a… …   Financial and business terms

  • think-tank — ˈthink tank also think tank noun [countable] a committee of people with special experience or knowledge in a particular area which is established by a government to produce ideas and advice on something: • a government sponsored think tank …   Financial and business terms

  • think tank — also think tank, 1959 as research institute (first reference is to Center for Behavioral Sciences, Palo Alto, Calif.); it had been colloquial for the brain since 1905. See THINK (Cf. think) + TANK (Cf. tank) (n.) …   Etymology dictionary

  • think tank — n [C also + plural verb British English] a group of people with experience or knowledge of a particular subject, who work to produce ideas and give advice right wing/liberal/economic etc think tank ▪ a leading member of a Tory think tank …   Dictionary of contemporary English

  • think-tank — think tanks N COUNT COLL A think tank is a group of experts who are gathered together by an organization, especially by a government, in order to consider various problems and try and work out ways to solve them. ...Moscow s leading foreign… …   English dictionary

  • think-tank|er — «THIHNGK TANG kuhr», noun. a member of a think tank …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”